Giỏ hàng của bạn

Set Nuosc Hoa Lancome 4 chai EDP

Giá: 1,760,000₫

Số lượng

🎀   𝐒𝐞𝐭 𝐧ướ𝐜 𝐡𝐨𝐚 𝐦𝐢𝐧𝐢 𝐋𝐀𝐍𝐂Ô𝐌𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 𝟒 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐏𝐡á𝐩 (𝐌ẫ𝐮 𝐦ớ𝐢) - 𝐄𝐚𝐮 𝐃𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦 đầ𝐲 𝐡ươ𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐲ế𝐧 𝐫ũ, ấ𝐧 𝐭ượ𝐧𝐠 𝐥ò𝐧𝐠 𝐧𝐠ườ𝐢 (𝟒 𝐜𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐡ơ𝐦 𝐧𝐡ấ𝐭 đâ𝐲 ạ )

❣️𝘛𝘪ệ𝘯 𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦𝘰 𝘯𝘨ườ𝘪, đặ𝘤 𝘣𝘪ệ𝘵 𝘭à𝘮 𝘲𝘶à 𝘵ặ𝘯𝘨 𝘵𝘩ì 𝘷ừ𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘨 𝘹ị𝘯 𝘭ạ𝘪 𝘷ừ𝘢 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵ế ạ💥

💋    𝘈𝘪 𝘮ê 𝘤á𝘤 𝘮ù𝘪 𝘩ươ𝘯𝘨 𝘤ủ𝘢 𝘓𝘢𝘯.𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘩ì 𝘤𝘩ắ𝘤 𝘤𝘩ắ𝘯 𝘴ẽ 𝘵𝘩í𝘤𝘩 𝘴𝘦𝘵 4 𝘮ù𝘪 𝘩ươ𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘯𝘩 đ𝘪ể𝘯 𝘯ằ𝘮 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰𝘱 𝘣á𝘯 𝘤𝘩ạ𝘺 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘷à đượ𝘤 𝘯𝘩𝘪ề𝘶 𝘯𝘨ườ𝘪 𝘴𝘢𝘺 𝘮ê 𝘯𝘩ấ𝘵 𝘯à𝘺 𝘤ủ𝘢 𝘩ã𝘯𝘨. 𝘊ò𝘯 𝘢𝘪 𝘤𝘩ư𝘢 𝘵𝘩ử 𝘲𝘶𝘢 𝘤á𝘤 𝘥ò𝘯𝘨 𝘓𝘢𝘯.𝘤𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘩ì 𝘴𝘦𝘵 𝘯à𝘺 𝘴ẽ 𝘨𝘪ú𝘱 𝘵𝘢 𝘵𝘳ả𝘪 𝘯𝘨𝘩𝘪ệ𝘮 đủ 𝘤á𝘤 𝘮ù𝘪 𝘩ươ𝘯𝘨 𝘩𝘶𝘺ề𝘯 𝘵𝘩𝘰ạ𝘪 để 𝘥ễ 𝘥à𝘯𝘨 𝘤𝘩ọ𝘯 𝘳𝘢 𝘮ù𝘪 𝘩ươ𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘪 𝘬ỉ

logo-footer

ĐĂNG KÝ CODE KHUYẾN MÃI CỦA CHÚNG TÔI