Giỏ hàng của bạn

Set nước hoa mini size Sephora (4 món )

Mã sản phẩm: 842780135332

Giá: 1,265,000₫

Số lượng

𝐒𝐞𝐩𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐅𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐃𝐞𝐥𝐮𝐱𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐠𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐦𝐩𝐥𝐞𝐫

set 4 món (Tính ra chỉ hơn  200 nghìn 1 món fullbox mini của hãng, thề sao mà rẻ mà hời thế không bít 😭)

Gồm 3 chai nước hoa + 1 nến thơm:
- 𝟓𝐦𝐋 𝐆𝐮𝐜𝐜𝐢 𝐅𝐥𝐨𝐫𝐚 𝐆𝐨𝐫𝐠𝐞𝐨𝐮𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐟𝐮𝐦
- 𝟗𝐦𝐋 𝐉𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐨𝐧𝐞 𝐋𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐨𝐧𝐲 & 𝐁𝐥𝐮𝐬𝐡 𝐒𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐠𝐧𝐞
- 𝟐𝟕𝐠 𝐍𝐄𝐒𝐓 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐨𝐨 𝐂𝐚𝐧𝐝𝐥𝐞
- 𝟕.𝟓𝐦𝐋 𝐘𝐯𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭 𝐋𝐚𝐮𝐫𝐞𝐧𝐭 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐎𝐩𝐢𝐮𝐦 𝐄𝐚𝐮 𝐝𝐞

logo-footer

ĐĂNG KÝ CODE KHUYẾN MÃI CỦA CHÚNG TÔI